Our Little *SECRET* Up On the Hill

~Where we'll walk every step of *forever*, together.

To His Glory.lørdag 3. mai 2008

Free to do what?


"You and I were made to worship,

you and are called to love,

you and I are forgiven and free..."

excerpt from the song "Made to Worship" by Chris Tomlin


Som mennesker er vi skapt for å tilbe Gud,

av Han som skapte oss og ble menneske selv, er vi kalt til å elske.

I Ham er vi tilgitt og frie.

Fri fra hva? Synd.

Fri til å gjøre hva da? Tilbe og elske.


Vi har en mening og et kall. Hva venter vi på?

As human beings we are created to worship God,

by He who made us and Himself became a human, vi are called to love.

In Him, we are forgiven and free.

Free from what? Sin.

Free to do what? Worship and love.


We have a meaning and a calling. What are we waiting for?